zateplování

Výhody zateplení tepelně izolačními systémy Ekolak EKO-STZ:

Zateplovací systémy EKO-STZ zlepšují tepelně izolační vlastnosti obvodových plášťů stavebních objektů, snižují spotřebu energie na vytápění budov a zvyšují tepelnou pohodu bydlení. Omezují možnost kondenzace vodní páry na vnitřní straně konstrukce, čímž snižují riziko vzniku plísní. Výrazným způsobem přispívají k sanaci vad a poruch budov a zajišťují ochranu obvodového pláště před klimatickými vlivy. Kvalitní a nápadité architektonické řešení povrchu zateplovacího systému zvyšuje estetické působení objektu. Zateplení přispívá ke snížení emisí při výrobě energie, což má příznivý vliv na životní prostředí.

Zateplovací systémy EKO-STZ jsou založeny na tepelně izolačních vlastnostech polystyrenových desek nebo desek z minerálních vláken, které jsou na stávající obvodový plášť aplikovány kontaktním způsobem, tj. lepením. Zateplovací systém EKO-STZ se kotví plastovými talířovými hmoždinkami, dále se aplikuje armovací vrstva s výztužnou síťovinou a finální povrchová úprava, kterou může vytvářet např. některá z mnoha variant probarvených tenkovrsvých dekorativních omítkovin.

Podle použitého tepelného izolantu rozlišujeme dva základní typy zateplovacích systémů:

Zateplovací systém EKO-STZ P (s izolací z polystyrenu)

Kontaktní zateplovací systém s použitím fasádních desek z expandovaného nebo extrudovaného polystyrenu. Z důvodů požární bezpečnosti je jeho použití omezeno výškou 22,5 m, není možno jej použít v požárních pásech a na objektech s očekávanými obtížemi při transportu obyvatel (např. zdravotnické objekty).

Zateplovací systém EKO-STZ M (s izolací z minerálních desek)

Kontaktní zateplovací systém s použitím minerálních desek s kolmo nebo podélně orientovanými vlákny. Jeho použití není z hlediska požární bezpečnosti omezeno.

Výhody zateplení tepelně izolačními systémy EKO-STZ:

Ekonomické:

 • úspora energie na vytápění přináší finanční úsporu až 40%
 • snížená spotřeba energie na vytápění umožní použití zdroje tepla s nižším výkonem i jeho hospodárnější provoz
 • zkrácení otopné sezóny
 • rychlá návratnost investice do zateplení díky růstu cen energií

Stavebně-technické:

 • ochrana obvodového pláště před působením klimatických podmínek
 • odstranění tepelných mostů
 • prodloužení životnosti objektu
 • vhodný pro rekonstrukci starších objektů i pro novostavby
 • u novostaveb umožňuje použití slabších a lehčích zdí a přispívá ke snížení hmotnosti stavby
 • zamezuje promrzání a devastaci zdiva mrazem
 • Užitné hledisko:

 • zlepšení tepelné pohody v zateplených objektech
 • vnější zateplení nezmenšuje užitný prostor
 • možnost nového originálního architektonického řešení fasády
 • Zdravotní:
  zamezení vzniku plísní

  Ekologické:
  zateplení přispívá ke snížení emisí při výrobě energie, což má příznivý vliv na životní prostředí

  zateplování zateplování
  Objekt bez zateplení
  U nezatepleného objektu je bod mrazu situován uvnitř zdiva. V důsledku toho dochází k promrzání zdiva a k výrazným tepelným ztrátám
  Objekt s vnějším zateplením
  Díky vnějšímu zateplení dochází k výraznému snížení tepelných ztrát a k posunu bodu mrazu do tepelného izolantu, čímž se zamezí promrzání zdiva. Zdivo naopak získá schopnost akumulace.
  Výhody zateplení tepelně izolačními systémy EKO-STZ:

  EKO - STZ P - s polystyrenem * EKO - STZ M - s minerálními deskami

  zateplování

  1. Penetrace podkladu
  Při aplikaci EKO - STZ P a EKO- STZ M (vyjma varianty se silikátovou úpravou) se podklad penetruje prostředkem EKOPEN, EKO - STZ M (varianta s minerální a silikátovou úpravou se penetruje prostředkem PENSIL). Jedná se o hloubkové penetrační nátěry určené ke zpevnění podkladu a snížení jeho nasákavosti, čímž dochází ke zvýšení přídržnosti lepící malty k podkladu. Spotřeba: 0,1 – 0,4 l/m2 (dle struktury a savosti podkladu).
  Balení: Plastové kanystry á 5 a 10 l.

  2. Lepící hmota
  K lepení tepelného izolantu na zdivo, omítky, lehčené stavební hmoty se používá EKOFIX-Z. K lepení izolantů na pružné podklady (dřevotřískové, dřevovláknité a dřevoštěpkové desky) se používá EKOFIX - ZF. Spotřeba: 3 – 4 kg/m2 při lepení polystyrenových desek, 4,5 – 5 kg/m2 při lepení desek z minerálních vláken.
  Balení: Papírové pytle á 25 kg.

  3. Tepelný izolant
  Optimální tloušťka izolantu je dána tepelně technickým výpočtem pro konkrétní objekt.

  Expandovaný polystyren
  o objemové hmotnosti 20 kg/m3, rozměrově stabilizovaný, samozhášivý, kalibricky řezaný, obrusný a tvrzený.
  Standardní rozměr: 1000 x 500 mm
  Tloušťka izolantu: 10 – 100 mm
  Spotřeba: 1,02 m2 (rezerva 2% na prořezy).
  Balení: Balíky á 0,25 m3.

  Extrudovaný polystyren
  s objemovou hmotností cca 35kg/m3 je určen pro izolaci soklů.
  Standardní rozměr: 1250 x 600 mm.

  Desky z minerálních vláken (s příčnou nebo podélnou orientací)
  jsou určeny pro zateplení ve výšce nad 22,5 m a pro zateplení požárních pásů.
  Standardní rozměr: 1000 x 500 mm nebo 1000 x 200 mm.

  4. Talířové hmoždinky
  Jsou to plastové hmoždinky z polyamidu ve tvaru talíře s dříkem a plastovým (event. kovovým) trnem.
  Spotřeba (ks/m2): Zpravidla 4 – 8 ks (je dána projektem dle typu zdiva a stavu podkladu).
  Délka: 70, 90 – 140, 160, 180 mm (je závislá na typu zdiva a stavu podkladu).

  5. Výztužná tkanina ze skelných vláken
  Výztužná tkanina ze skelných vláken spolu s armovací stěrkou vytváří armovací vrstvu, která má zásadní vliv na zajištění mechanických vlastností, stability a životnosti zateplovacího systému.
  Spotřeba: 1,13 bm/m2 (13% rezerva na překládání tkaniny).
  Balení: Role š. 100 cm a délky 50 m.

  6. Armovací stěrka VAZAKRYL
  Suchá stěrková hmota, do níž se ukládá výztužná tkanina.
  Spotřeba: 3,5 – 4 kg/m2 při armování polystyrenových desek, 5 – 5,5 kg/m2 při armování desek z minerálních vláken.
  Odstín: Šedý nebo bílý.
  Balení: Papírové pytle á 25 kg.

  7. Základní nátěry
  Základní nátěry zvyšují přídržnost povrchové úpravy k armovací vrstvě a vytváří barevný základ pro dosažení jednotnosti povrchové úpravy.
  EKOFAS: základní nátěr pod disperzní, silikonové a minerální omítkoviny.
  EKOFAS SILIKAT: základní nátěr pod silikátové omítkoviny.
  Spotřeba: 0,25 - 0,3 kg/m2 (pouze 1 nátěr)
  Odstín: 270 odstínů dle vzorkovnice Colorprogram (EKOFAS)
  145 odstínů dle vzorkovnice Colorprogram Silikat (EKOFAS Silikat)
  Balení: Plastové kbelíky á 5, 15 a 25 kg.

  8. Povrchové úpravy
  Disperzní dekorativní omítkovina
  Disperzní omítkovina je pastovitá směs, která se před aplikací pouze rozmíchá. Nanáší se ve vrstvě zrna nerezovým hladítkem.
  Zrnitost: Ekoputz 1,5; 2,0 a 3,0 mm; KC Putz 1,0; 1,5; 2,0 a 3,0 mm, Struktur putz 1,5 a 2,0 mm; Rollputz 1,5 mm
  Nanášení: nerezovým hladítkem na tloušťku zrna, PVC hladítkem (Ekoputz, KC Putz a Struktur putz) nebo moltoprenovým válečkem (Rollputz) se vytvoří požadovaná struktura
  Spotřeba: Dle zrnitosti.
  Balení: Plastové kbelíky á 25 kg.
  Odstín: 270 odstínů dle vzorkovnice Colorprogram

  Silikátová dekorativní omítkovina
  omítkovina je pastovitá směs, která se před aplikací pouze rozmíchá. Nanáší se ve vrstvě zrna nerezovým hladítkem.
  Zrnitost: Ekoputz Silikat 1,5; 2,0 a 3,0 mm; KC Putz Silikat 1,0; 1,5; 2,0 a 3,0 mm; Struktur putz 1,5 a 2,0 mm
  Nanášení: nerezovým hladítkem na tloušťku zrna, PVC hladítkem (Ekoputz, KC Putz a Struktur putz) nebo moltoprenovým válečkem (Rollputz) se vytvoří požadovaná
  Spotřeba: Dle zrnitosti.
  Balení: Plastové kbelíky á 25 kg.
  Odstín: 145 odstínů dle vzorkovnice Colorprogram Silikat

  Silikonová dekorativní omítkovina
  omítkovina je pastovitá směs, která se před aplikací pouze rozmíchá. Nanáší se ve vrstvě zrna nerezovým hladítkem.
  Zrnitost: Ekoputz Silikat 1,5; 2,0 a 3,0 mm; KC Putz Silikat 1,0; 1,5; 2,0 a 3,0 mm; Struktur putz Silikon 1,5 a 2,0 mm
  Nanášení: nerezovým hladítkem na tloušťku zrna, PVC hladítkem (Ekoputz, KC Putz a Struktur putz) nebo moltoprenovým válečkem (Rollputz) se vytvoří požadovaná
  Spotřeba: Dle zrnitosti.
  Balení: Plastové kbelíky á 25 kg.
  Odstín: 222 odstínů dle vzorkovnice Colorprogram

  Minerální dekorativní omítkovina
  Minerální omítky KBELORIT Piko, KBELORIT Struktural a KBELORIT Dekoral jsou suché maltové směsi. Minerální omítky je vhodné opatřit ochrannými nátěry fasádní barvou.
  Nanášení: nerezovým hladítkem na tloušťku zrna; houbou, PVC nebo neoprenovým hladítkem se vytvoří požadovaná struktura
  Spotřeba: Dle zrnitosti.
  Balení: Papírové pytle á 25 kg.
  Odstín: bílý

  9. Doplňkové komponenty
  Hliníkové soklové profily á 2 m, tloušťka 2 – 10 cm.
  Kombilišta rohová s tkaninou 10 x 10 cm, 10 x 23 cm; délky 2 m nebo 2,5 m.
  Plastové spojky, distanční podložky, začišťovací okenní a dveřní profily atd.